Laste ned Java Runtime Environment (J2RE) 8u5 Gratis

detaljer

Laste ned Java Runtime Environment (J2RE) 8u5 Gratis screenshot

Java Runtime Enviroment (J2RE) er ett program som innholder alle modulene for å utføre forskjellige applikasjoner som brukes av Java for korrekt funksjon.

Denne software inkluderer Java Virtual Machine, arkiver for støtte, og Java Plug-in.

Java Plug-in gir deg mulighet å bruke de seneste tilleggene Java of Sun i de mest kjente verktøyene for surfing som Internet Explorer, Mozilla, Firefox m. fl.

Denne versjonen består av alle språk så du kan bruke det hvor helst du er og på det språk du helst ønsker å bruke.

Gratis nedlasting

OVERALL RATING

  • Interface:
  • Usability:
  • Performance:
  • Total: